Økonomi

Du kan gå på Gym College i 1, 2 eller 3 år – du bestemmer selv

Pris for skoleåret 2018-19
Elever der bor på skolen: kr. 5000 pr. måned i, i alt 11 måneder (prisen inkluderer kost, logi og undervisning)
Hjemmeboende elever: kr. 1950 pr. måned i 11 måneder
Vær opmærksom på, at månedsbetalingen IKKE dækker ophold på Gym College i skolernes ferier!

Indskudsbetaling
Nye elever skal betale et indskud svarende til to måneders ophold. Hvis intet er ødelagt på værelset og der ikke findes øvrige mellemværender, returneres indskuddet efter endt ophold.

Indmeldelsesgebyr
Der skal betales et indmeldelsesgebyr på kr. 2000, som ikke refunderes og som kun betales ved optagelse.

Materialeudgifter
Alle elever skal betale kr. 2500 til materialeomkostninger.

Øvrige udgifter
Prisen inkluderer ikke eventuelle udgifter til ekstra arrangementer, rejser, kontingent til eventuelt klub eller tøj.

SU
Er du fyldt 18 år, har du selvfølgelig mulighed for at søge om SU hos SU-styrelsen.
Læs om SU